“Kui Rembrandt … oleks mõelnud ainult sellele, kuidas müüa oma maale, ei mäletaks me täna enam teda.”