Autroretrato 1994 600x250x250

Autroretrato 1994 600x250x250